Kolding Kirke Center

Ole Rømers Vej 8, 6000 Kolding - E-mail : kontakt@koldingkirkecenter.dk

Missionalt Lederskab PDF Udskriv Email

Teologiske ledelsesdefinitioner

Artikel af Leif Petterson


Definitioner

Der er mange måder at definere lederskab på. Den kristne ledelsesekspert, John Maxwell, siger “Lederskab er indflydelse.” Ledelseskonsulenten Scott Wilson siger, at ledelse handler om at ”forbinde visionen med efterfølgere”. W.C. Wright siger: “Ledelse er en relation, hvor en person forsøger at influere en anden persons tanker, handlinger, overbevisninger og værdier.”

 

For mig at se, er der flere modeller for lederskab i bibelen. Egentlig advarer Jesus mod at kalde sig leder, lærer eller fader (Matt.23:8-12). Jesus adresserer her, de jødiske lederes tendens til at udnytte andre, manipulere og hævde sig selv, og viste disciplene en bedre ledelsesmodel, der i dag er kendt helt ud i det profane erhvervsliv, som ”tjenende lederskab” (Joh.13:1-17). En kristen leder skal være en ydmyg tjener, som ikke leder for egen vindings skyld. Det betyder imidlertid ikke, at en leder skal være selvudslettende og føje alle andre ønsker. En kristen leder, der tjener Gud ydmygt, vil naturligt også være målrettet, beslutsom og handlingsbevidst overfor det som er Gud vilje og mål, med de mennesker man leder.

 

En af vores tids allervigtigste lederskab modeller er for mig at se, nok ”discipelskabet” (Matt.28:18-20). Jesus sender sine disciple ud med en særlig autoritet, en mission, og et ansvar for træning, som vi skal se på her:

 

 1. Autoritet: Ledere med guds-factor.

”Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden”

Kristent lederskab bygger ikke på vores egen fromhed, eller at vi er perfekte eller syndfrie. Lederskab bygger heller ikke på at vi er de bedste talere, undervisere, managere eller store karismatiske ledere. Lederskab bygger heller ikke på vores følelse af at være egnet til opgaven. Alt sammen, kan være en hjælp, men det holder ikke at bygge vores lederskab på menneskelige følelser og fordele.

Kristent lederskab starter populært sagt med guds-faktoren. Jesus Kristus har frelst os ved sin nåde og kaldet os til at leve for Ham (Ef.2:8.10). Lederskab er for det første en Guds gave, givet ved hans magt. Dernæst, skal vi vide at denne magt også gælder den situation vi står udøver lederskab i. Der, hvor vi er og tjener, gælder hans autoritet. Du tjener ikke fordi DU er stor, men fordi Gud er stor. Det er ikke dig, som har lederautoritet, det er Gud som har autoritet og magt, og som uddelegerer sin myndighed til dig som en leder.

 

 1. Mission: Ledere rekrutterer disciple

”Gør alle folkeslagene til mine disciple”

Vores tids lederskab må ikke kun handle om kirken, men om mission i hverdagen. Alt for ofte handler kristen ledertræning om, hvordan vi kan blive bedre til at lede aktiviteter i kirken. Missionalt lederskab starter i marken, der hvor mennesker som ikke kender Gud er. Uanset, hvor du er i din hverdag, må du forvente at Helligånden tilrettelægger ”gunstige øjeblikke”, hvor vi får en anledning til at tale med mennesker om vores tro (Kol.4:5-6).

I vores afkristnede samfund, hvor mennesker er åbne for Gud, men afvisende overfor kirken, er det særligt vigtigt at vi forstår vores lederkald missionalt. Folk kommer ikke i kirke, uden at nogen tager dem med, og viser dem at det et meget mere berigende, end de er klar over.

Lederskab starter derfor på den missionsmark, vi færdes på i hverdagen, når du shopper, arbejder, går i skole eller sidder på en café. Missionale ledere rekrutterer nye disciple til Jesus, ved at prædike det glade (!) budskab, gennem gode gerninger og opmuntrende ord i rette tid.

 

 1. Træning: Ledere oplærer disciple

”Døb dem…, og lær dem alt hvad jeg har befalet jer…”

For at du kan lede mennesker til Jesus, må du selv være ledt at Jesus. For at undervise andre, må du selv kende Jesu undervisning og leve efter den. Dette gælder særligt begyndelsen på kristenlivet som bl.a. indeholder følgende:

 • Omvendelse – som ofte er en længere proces, hvor Helligånden arbejder med mennesker.

 • Frelsen – troen på Kristus, er kontaktpunktet til Guds frelse, som åbner et nyt liv op for os.

 • Dåben på min egen tro og bekendelse

 • Helligåndens fylde eller dåb, som åbner samtalen med Gud, og tjeneste i Hans overnaturlige kraft.

 • Kirkens fællesskab – at vi er en åndelig familie eller netværk af mennesker, som hjælper hinanden.

Man skal ikke være teologisk uddannet for at give Jesu undervisning videre. Gør den så det passer til dine evner og din personlighed. Samtidigt kan vi ikke give noget videre vi ikke selv har eller lever i. Derfor må du som leder, være sulten efter mere af Jesus, Hans nåde, og den karakterforvandling Helligånden vil skabe i os. Lad os også være ærlige og autentiske. Vi er selv disciple, som kæmper ind i mellem, og har brug for Guds hjælp.

Denne ledelsesmodel, ”discipelskabet”, handler altså om:

 1. Autoritet: At jeg starter med mit forhold til Gud og bygger mit liv på hans nåde og kraft

 2. Rekruttering: At jeg vinder mennesker for Jesus i min hverdag.

 3. Træning: At jeg introducerer dem til kirkens fællesskab, relaterer personligt til dem jeg leder, og oplærer dem i deres nye vandring med Jesus.

Hvis alle kristne ledere, levede i dette, ville vi snart se kirker som bugnede at nye mennesker. Dette ville blive til kirker, som ikke holder aktiviteter kørende for deres egen skyld, men kirker, som rækker ud til deres byer, og gør en større indsats for verdens sociale og åndelig behov.

 

Lederskab er en nådegave fra Gud

Kristent lederskab er også en gave fra Gud. Om nådegaven er et medfødt talent, eller noget man får af Gud senere er ikke klart, men Paulus’ pointe er klar: Hvis du har en nådegave til at lede, skal du bruge den!
Lederskabsgaven beskrevet i Rom.12:8 indeholder nok flere af følgende elementer:

 1. Evnen til at relatere, og til at kommunikere med mennesker.

 2. Evnen til at skabe klarhed, vision, håb og tro, og at give mennesker en retning at gå efter (se f.eks. Nehemias’ lederskabsstil).

 3. Evnen til at forme menneskers handlinger, først og fremmest gennem eksemplets magt (som Paulus i Fil.4:8-9), men også gennem coaching og feedback.

 4. Evnen til at hjælpe og udruste andre til at udvikle deres gudgivne potentiale (Ef.4:11-12).

Ikke alle har denne nådegave, men det er også vigtigt at vide, at den bliver udtrykt forskelligt. Nogle ledere er meget opgaveorienteret, mens andre ledere er meget orienteret mod det enkelte menneske. En tredje kategori er mere team-orienteret. Nogle ledere er meget kreative og visionære, mens andre er mere optaget af procedurer og strategiske mål. Din lederskabsgave, kan derfor være meget forskellig fra andres, og det er vigtigt at du er dig selv, dog uden at bruge det som en undskyldning for slet ikke at gøre noget.

Det er også godt at vide, at mange kristne ledere ville ikke have bestået, hvis de skulle til en psykologisk test eller et jobinterview. Moses, sagde han ikke kunne tale, Jeremias, at han var for ung, Esajas, at han ikke var hellig nok. Du og jeg har sikkert også mange undskyldninger. Men vi må forstå, at Gud har brug for at vi er modige, og gør det, han har kaldet os til (se Josva 1).

Konklusion

Her kommer så endelig en definition på kristen lederskab, som opsumerer det vi har talt om.

 

”En kristen leder,

er en person med nådegaver og åndelig modenhed,

som er involveret i en relationel proces,

der påvirker og udruster mennesker

til at opnå åndelig modenhed, ved Guds forvandlende magt.”

 

 

 

Eller som et smart slogan siger, vi skal skabe ”flere” og ”bedre” disciple.