Så længe Corona situationen nødvendiggør særlige retningslinier for afholdelse af Gudstjenester i kirken, vil du kunne se hvordan du skal forholde dig her på siden.

ANSVARLIG GENÅBNING AF KIRKEN – status 11/6 2021

Som bekendt er der kommet nye retningslinjer for Corona i ugens løb, og sædvanen tro vil vi lige ridse disse op i forhold til, hvad de betyder for kirkerne. Der er endnu ikke kommet specifikke vejledninger fra Kultur- eller Kirkeministeriet, så der er stadig en række spørgsmål, som er uafklarede – men foreløbig ved vi med sikkerhed dette:I dag, den 11. juni, er det udendørs forsamlingsforbud ophævet.

Krav om mundbind i kirkerne ophæves mandag den 14. juni.

Krav om Coronapas for foreningsliv (undtagen idræt) ophæves mandag den 14. juni.

Kirkelige sommerlejre og stævner kan gennemføres med op til 500 deltagere fra på mandag den 14. juni. Her er der krav om coronapas, når aktiviteterne foregår indendørs – dog ikke hvis den eneste indendørs aktivitet er overnatning; så kræves der først coronapas, når der er mindst 100 overnattende*.

Fra 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud fra 100 personer til 250 personer. Det er relevant for alle andre forsamlinger end gudstjenester og kirkelige handlinger. Der kræves ikke coronapas til arrangementer i folkekirken og andre trossamfund, hvor deltagerantallet ikke overskrider det gældende forsamlingsforbud.

Der gælder stadig de særlige regler for større arrangementer, hvor man kan være op til 500 deltagere, når man sidder ned. Her er der fortsat krav om gyldigt coronapas.

Arealkravet ændres den 1. august fra én person per fire kvadratmeter til én person per to kvadratmeter. Seruminstituttet forventer at fjerne den generelle anbefaling om én meters afstand mellem personer i løbet af august. Når det sker, er forventningen, at arealkravet helt forsvinder.

Fra 1. september forventes det, at alle regler om skilte, indretning af lokaler, tilgængelig håndsprit mv. helt forsvinder.

 * denne forventer vi en nærmere afklaring på – det er uklart, om der menes, at alle indendørs aktiviteter med færre end 100 deltagere er fritaget for krav om coronapas. Men som formuleringen i aftaleteksten er, gælder det altså kun overnatning – det handler dog blot om et enkelt komma, for at fritagelsen også gælder indendørs aktiviteter med færre end 100 deltagere.

.Så snart vi har noget mere specifikt fra ministerierne, skriver vi ud igen.


På vegne af kirkens lederteam
Tove Merrild 

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til:
Tove Merrild, tlf. 26466488 – mail: tove.m@koldingkirkecenter.dk