Så længe Corona situationen nødvendiggør særlige retningslinier for afholdelse af Gudstjenester i kirken, vil du kunne se hvordan du skal forholde dig her på siden.

Vi er som kirke underlagt Kirkeministeriets retningslinier. Disse er senest opdateret den 21. april 2021 og kan læses i sin fulde længde her: 

ANSVARLIG GENÅBNING AF KIRKEN – status 21/4 2021

Indenfor de gældende retningslinier har vi i Kolding Kirkecenter besluttet, at vi lige nu:

  • stadig bruger mundbind/visir, når vi bevæger os rundt i kirken – det må tages af, når vi sidder på vores plads
  • stadig sikrer god håndhygiejne og bliver hjemme, hvis vi er syge 😊
  • udvider gudstjenestens varighed til op til 1½ time max, men vi sikrer udluftning hver halve time i 5 minutter
  • fastlægger antal personer i salen på 1 person pr. 4 m2 – dvs. at vi lige nu siger, at vi må være 30 + medvirkende. Vi vælger at bruge 4 m2 reglen, fordi vi gerne vil have frihed til at stå op, når vi synger. Anbefalingerne vedr. sang i gudstjenesten er fjernet – men når vi synger, skal der være minimum 2 meters afstand mellem husstandene.
  • ikke severer mad i caféen, men der vil være en kop kaffe/te, man kan nyde efter gudstjenesten.

BØRNEKIRKEN – under reglerne for foreninger:

Udendørs foreningsaktivitet

50 personer NU

75 personer fra den 6. maj

100 personer fra den 21. maj

Ingen begrænsninger fra den 11. juni

Indendørs foreningsaktivitet er stadig nedlukket bortset fra:

for børn og unge under 18 år

Der er udelukkende tale om, at organiserede foreningsaktiviteter kan genåbne – og det er børnekirken hvor der max må være 25 personer

ØVRIGE GENERELLE REGLER:

Det generelle indendørs forsamlingsforbud er 

10 personer NU

25 personer fra den 6. maj

50 personer den 21. maj

100 personer den 11. juni

Ingen begrænsninger fra den 1. august

For aktiviteter som ikke er organiseret som forening gælder følgende

  • Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.

Det man skal lægge mærke til her er, at f.ex. en integrationscafe ikke vil være en central del af gudsdyrkelsen.

Det betyder, at vi kan afholde familienetværk igen efter den 21. maj med 50 personer.


På vegne af kirkens lederteam
Tove Merrild 

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til:
Tove Merrild, tlf. 26466488 – mail: tove.m@koldingkirkecenter.dk