Der afholdes Online bedemøde 2. Påskedag

Slut op om dette initiativ fra Evangelisk Alliance. Der kan læses mere på Evangelisk Alliances hjemmeside.