Ung Mosaik Kolding (UMK) er Kolding Kirkecenters børne-, teenage- og ungdomsarbejde for (aldersgruppen 0-30 år) i Kolding Kirkecenter. UMK eksisterer for at dele evangeliet med og danne/opmuntre kristen livsstil i børn, teenagere og unge. Vi ønsker at hjælpe dem med at lykkes i livet og med det kald som Gud har lagt i dem og at understøtte deres relationer og udvikling i en positiv retning.

Vores vision er at alle børn, teens og unge hører om og oplever Guds kærlighed og træffer et personligt valg om deres liv med Jesus.

Vores mission er at række ud til målgruppen gennem klubber samt event-baserede aktiviteter fx lege og aktivitetsdage.

Ung Mosaik Kolding er en lokalforening under Ung Mosaik. Det gør at vi er en del af et netværk med de andre lokal foreninger samt at vi har mulighed for at få økonomisk støtte til vores arbejde. Den økonomiske støtte kommer bl.a. på baggrund af vores medlemstal. Læs mere her om hvordan du bliver med.

Ung Mosaik Kolding har følgende initiativer: Børnekirken, Juniorhygge, Ultimate Teen. Derudover er der diverse særlige aktiviteter for aldersgruppen 0-30 år som fx aktivitetsdage, kanoture, lejre, sommerfester og julearrangementer.

_________________________________

Der hentes børneattester på alle (lønnet og ulønnet) medarbejdere i UMK. Alle medarbejdere skal have en ren børneattest for at være medarbejdere.

Derudover introduceres alle medarbejdere for værdierne i ”Det Gode Samvær” igennem bookletten for at sikre sunde og trygge rammer for alle børn, teenagere, unge og medarbejdere.