Vi mødes i mindre grupper rundt i hjemmene og har fokus på

  • Gudsrelation (vi beder sammen, vi deler Guds ord)
  • At vi kommer tættere på hinanden – vi deler liv
  • At vi har plads til at inkludere nye
  • At vi vokser i discipelskab

Kom og vær med.