Som medlemmer kan optages enhver, der er kommet til tro på Kristus, og som kan tilslutte sig menighedens trosgrundlag, som fremgår af kirkens visions- og værdigrundlag.

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte kirkens præst for en samtale.