Kolding Kirkecenter er del af Mosaik.

Historisk set er Mosaik udsprunget af Pinsevækkelsen. Du kan her læse mere om Pinsevækkelsens historie

Mosaik blev i 2002 etableret som et netværk for prædikanter i den danske Pinsevækkelse kaldet Prædikantforeningen. Inden da har der været tradition for at have meget lidt national organisering af pinsekirkerne, da man troede på den enkelte menigheds suverænitet uden et overstyrende organ og ledelse.

Denne overbevisning delte man med de øvrige Pinsebevægelser i hele Norden, hvilket var til forskel fra den amerikanske søsterorganisation Assemblies of God i USA, der tidligt i det forrige århundrede var organiseret i et fællesskab med styrende organer i hver enkelt delstat.

Men tiderne skifter, og med nye tider kommer der også nye krav fra bl.a. nationale myndigheder og ministerier, samtidig med at livsformer har ændret sig – også i frikirkeverdenen. Det medførte, at forstandere fra de forskellige byer dannede først Pinsevækkelsens Prædikantforening – en forening for præster, ledere og missionærer med fælles etiske retningslinjer, m.m. – og som i 2007 skiftede navn til Frikirkeleder.dk

I starten af 2017 skiftede Frikirkeleder.dk navn til Mosaik og markerer dermed en ny tid, hvor netværket ikke kun tæller et ledernetværk, men et netværk af ledere, kirker, organisation og fællesforetagender.