KIRKENS HISTORIE

Kolding Kirkecenter blev startet som en kirkeplantning med navnet ”Pinsekirken i Kolding” tilbage i 1994 af en gruppe fra byen under ledelse af Grethe og Flemming Petterson. Mariager Højskole og andre kirker i Mosaik netværket bakkede op om kirkeplantningen gennem en række år.

De første 7 år holdt kirken til i to forskellige lejede lokaler i centrum af Kolding. Men i 2001 købte kirken ejendommen på Ole Rømers Vej 8. Bygningen er en tidligere lagervirksomhed i et erhvervsområde, og efter at have fået dispensation fra lokalplanen og have fået bygningen godkendt til kirke foretog man en ombygning med indretning af kirkesal og cafe område.

Gennem alle årene har kirken været præget af et fokus på at række ud og samtidig være et kirkehjem for de mennesker, som er kommet til.

Kirken har sine rødder i Pinsevækkelsen og er tilknyttet det, som i dag hedder Mosaik, som er et trossamfund godkendt af Kirkeministeriet og samtidig et forpligtende fællesskab, så kirken bl.a. har eksterne rådgivere og mentorer tilknyttet.

I 2008 overgav Grethe og Flemming stafetten som præstepar til deres søn og svigerdatter Leif og Birgitte Petterson. De var her frem til 2012, hvor Leif blev fuld tids ansat som lærer på Mariager Højskole, hvor han i dag er skolens forstander.  Under Leifs ledelse af Kolding Kirkecenter kom der en del unge til byen og kirken. Og kirken havde en god tid – bl.a. med en god teenklub, som hed ”Farlig klub for drenge”.

Bykirken i Vejle havde i nogle år fra 2014-2015 en stor rolle som brobygger i en tid, hvor Kolding Kirkecenter ikke havde egen præst. Denne fase mundede ud i, at Tove og Ole Merrild kom til fra Aarhus som nyt præstepar i 2015. Det blev startskuddet til en ny tid for kirken. Hen over årene 2016-2018 blev bygningen renoveret, så rammerne er blevet mere tidssvarende, og der blev plads til vækst særligt i f.t. børne og teenageområdet

Vision for udvidelse

I 2022 begyndte kirken en proces med vision om at udvide rammerne, så der er plads og rum til det liv, der udfolder sig. Se mere om udvidelse samt foreløbige tegninger her: