VISION FOR UDVIDELSE

I 2022 begyndte kirken en proces med vision om at udvide rammerne, så der er plads og rum til det liv, der udfolder sig. Der er blevet arkitekttegnet en tilbygning og kommunalt har kirken fået tilladelse til udvidelse af dispensationen fra lokalplanen. Tilbygningen på ca. 300 m2 vil åbne op for mere liv, og lige nu (februar 2023) er vi gået i gang med arkitekt og ingeniørprocessen, så vi kan indsende ansøgning om byggetilladelse i løbet af de næste måneder. Visionen og drømmen er, at byggeriet kan stå klar primo 2024.

Nedenfor ses foreløbige skitser til byggeriet, 3-D billeder samt en video animation af byggeriet så man kan danne sig et indtryk af det kommende byggeri.