VELKOMMEN til denne 2. søndag i advent i Kolding Kirkecenter.

Gudstjenesten starter kl. 10.30 – der er børnekirke, og efter gudstjenesten er der er lille servering i kirkens café.