Kirke Online Søndag d. 26-4 kl. 10:30

Så er Kolding Kirkecenter igen klar med Kirke Online da vi jo fortsat er midt i Corona krisen. Klik på “Play” pilen her under.